Jan WAŁACH „Jerzy Probosz – prozaik i poeta”

Jan WAŁACH   „Jerzy Probosz – prozaik i poeta”
Author
Title
„Jerzy Probosz – prozaik i poeta”
Details

drzeworyt, bibułka, 19,2 x 24 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Wałach; oł. u dołu planszy p.d.: 200 zł.

  • droit de suite
Cena:
900 zł

Jerzy Probosz (1901-1942) – poeta i prozaik. Ukończył pięć klas szkoły ludowej. Swoją pierwsza sztukę napisał w 1927, wiersze publikował na łamach tygodnika „Gwiazda Cieszyńska”. W 1938 został wyróżniony Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. P.K.16401, „Jerzy Probosz – prozaik i poeta” - kontakt

Jan WAŁACH   „Jerzy Probosz – prozaik i poeta”
Kontakt

powrót