Jan WAŁACH „Janoszek w stroju zbójnika”

Jan WAŁACH  „Janoszek w stroju zbójnika”
Author
Title
„Janoszek w stroju zbójnika”
Details

drzeworyt, 40 x 20,7 cm,
sygn. ołówkiem p.d.: Jan Wałach; l.d. oł.: 500 zł.

  • opłata droit de suite
Cena:
1 400 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca, skąd udał się na dwuletnie stypendium do Paryża. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej, z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wie dokumentował wiat robót chłopskich, prozaicznych zdarzeń codziennych. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 17261, „Janoszek w stroju zbójnika” - kontakt

Jan WAŁACH  „Janoszek w stroju zbójnika”
Kontakt

powrót