Jan NOWAK „Grajek”, 1982

 Jan NOWAK      „Grajek”, 1982
Author
Title
„Grajek”, 1982
Details

linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
60,7 x 42,3 cm, sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 1982 r.; oł. l.d.: Linoryt „Grajek”, monogramem na płycie p.d.: JN 1982.
Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach.

Cena:
2 200 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

Poz. , „Grajek”, 1982 - kontakt

 Jan NOWAK      „Grajek”, 1982
Kontakt

powrót