Jan Kanty GUMOWSKI „Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929

 Jan Kanty GUMOWSKI    „Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929
Author
Title
„Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929
Details

z teki „Kraków”, litografia barwna, 24,8 x 17,5 cm.
Stan zachowania: niewielkie przedarcie papieru na krawędzi prawego, niezadrukowanego marginesu.(Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, s. 232, poz. 228).

Cena:
750 zł

Malarz, grafik, rysownik. Studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera i Laszczki, jako stypendysta Czartoryskich naukę uzupełniał we Włoszech, Monachium i Paryżu. Walczył w I Brygadzie Legionów. Malował pejzaże i portrety, jednak główny nurt jego twórczości to rysunki architektury zabytkowej i budownictwa drewnianego. Poza licznymi szkicami opracował kilka tek graficznych z motywami polskiej architektury.

Poz. 15875, „Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929 - kontakt

 Jan Kanty GUMOWSKI    „Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929
Kontakt

powrót