Małgorzata LESZCZEWSKA-WŁODARSKA „Fragment panoramy Katowic II wg fotografii Maxa Steckla”, 2007

    Małgorzata LESZCZEWSKA-WŁODARSKA      „Fragment panoramy Katowic II wg fotografii Maxa Steckla”, 2007
Author
Title
„Fragment panoramy Katowic II wg fotografii Maxa Steckla”, 2007
Details

akwaforta, akwarela, 212/400, 15 x 40,5 cm,
sygn. oł. p.d.: M. Leszczewska-Włodarska 2007 r.; oł. l.d.: Fragment panoramy Katowic 1933 wg fotografii Maxa Steckla 212/400 akwaforta, akwarela.
Na odwrocie sylwetowy opis panoramy Katowic, oraz pieczęć pracowni graficznej: Intaglio & Litho Print Studio w Katowicach.

Cena:
650 zł

Graficzka i malarka związana ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1975-1980 kształciła się w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach, uzyskując w 1980 dyplom u doc. S. Kluski i doc. S. Gawrona. Artystka zajmuje się głównie metalowymi technikami graficznymi, przygotowała do wydania 100 odtworzeń tematów historycznych w tym teki: Panoramy Kłodzka , Widoki dawnego Gdańska , „Xięgi Bałwochwalczej” Brunona Schulza , cykle tematyczne : Fryderyk Chopin , dawne widoki miast i inne pojedyncze tematy związane z historią i kulturą Polski.

Poz. , „Fragment panoramy Katowic II wg fotografii Maxa Steckla”, 2007 - kontakt

    Małgorzata LESZCZEWSKA-WŁODARSKA      „Fragment panoramy Katowic II wg fotografii Maxa Steckla”, 2007
Kontakt

powrót