Paweł STELLER „Dziewczyna z ZMP”, 1955

Paweł STELLER „Dziewczyna z ZMP”, 1955
Author
Title
„Dziewczyna z ZMP”, 1955
Details

drzeworyt, 25,2 x 19,2cm,
sygn. ołówkiem p.d.: P. Steller 1955; l.d.: Drzeworyt.
Grafika ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

  • opłata droit de suite
Cena:
900 zł

Grafik, malarz, pedagog, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Studiował we Lwowie, Pradze i grafikę u W. Skoczylasa w warszawskiej SSP. Z technik graficznych uprawiał głównie drzeworyt, z technik malarskich akwarelę. Prace graficzne artysty cechuje perfekcyjne opanowanie warsztatu i realistyczne, wyraziste opracowanie tematu.

Poz. 17248, „Dziewczyna z ZMP”, 1955 - kontakt

Paweł STELLER „Dziewczyna z ZMP”, 1955
Kontakt

powrót