Stanisław KLUSKA „Dziewczyna”, 1962

Stanisław KLUSKA „Dziewczyna”, 1962
Author
Title
„Dziewczyna”, 1962
Details

linoryt, 40 x 25,2cm,
sygn. p.d.: S. Kluska; l.d. okrągła pieczęć ASP Kraków/Katowice

  • opłata droit de suite
Cena:
750 zł

Prezentowany linoryt był zamieszczony w Tece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Oddział w Katowicach, wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia oddziału. Teka zawierała kartę tytułową i 12 prac graficznych uczniów oddziału z lat 1947-1962 (bez spisu), każda praca była opatrzona okrągłą pieczęcią ASP Kraków / Katowice. Tekę wydano w 1962 w nakładzie 200 egzemplarzy.

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym, profesor ASP w Katowicach. Kształcił się w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach (1958-1964), dyplom uzyskał w pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. A. Raka oraz w pracowni Grafiki Użytkowej u doc. B. Góreckiego. Od 1970 był pedagogiem w katowickiej Filii ASP w Krakowie, obecnie katowickiej ASP, której od 1997 był profesorem. Artysta miał liczne wystawy indywidualne w kraju i zagranicą, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Poz. 16512, „Dziewczyna”, 1962 - kontakt

Stanisław KLUSKA „Dziewczyna”, 1962
Kontakt

powrót