Marek KUKLIŃSKI „Drewniany kościół św. Michała w Parku Kościuszki w Katowicach”, 1966

Marek KUKLIŃSKI „Drewniany kościół św. Michała w Parku Kościuszki w Katowicach”, 1966
Author
Title
„Drewniany kościół św. Michała w Parku Kościuszki w Katowicach”, 1966
Details

fotografia czarno-biała, vintage print, 40,4 x 29 cm,
sygn. na odwrocie pieczęcią: Tesar (pseudonim Marka Kuklińskiego), na płycie oprawy flamastrem: Kuklinski.

Cena:
380 zł

W roku 1967 ukończył w Katowicach dwuletni kurs zawodowy fotografii. W latach 50. i 60. XX w. był członkiem katowickiego klubu fotograficznego, organizatorem kółek fotograficznych w wielu katowickich przedsiębiorstwach, m. in. w 1951 w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych P.W. Brał udział w wystawach fotograficznych organizowanych przez zakłady pracy. Od 1964 stale współpracował z Pawłem Stellerem, opracowując m. in. dokumentację fotograficzną jego prac, pomagając przy organizowaniu wystaw, zajmował się także przygotowaniem nowych klocków drzeworytniczych, oraz konserwacja i naprawą starych.

Poz. PK 12445, „Drewniany kościół św. Michała w Parku Kościuszki w Katowicach”, 1966 - kontakt

Marek KUKLIŃSKI „Drewniany kościół św. Michała w Parku Kościuszki w Katowicach”, 1966
Kontakt

powrót