Ewa GARLIŃSKA „Domy”, 1962

Ewa GARLIŃSKA  „Domy”, 1962
Author
Title
„Domy”, 1962
Details

linoryt barwny, 26 x 34,5
sygn. p.d: Garlińska; l.d. okrągła pieczęć ASP Kraków/Katowice

Cena:
240 zł

Prezentowany linoryt był zamieszczony w Tece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Oddział w Katowicach, wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia oddziału. Teka zawierała kartę tytułową i 12 prac graficznych uczniów oddziału z lat 1947-1962 (bez spisu), każda praca była opatrzona okrągłą pieczęcią ASP Kraków / Katowice. Tekę wydano w 1962 w nakładzie 200 egzemplarzy.

Poz. 16367, „Domy”, 1962 - kontakt

Ewa GARLIŃSKA  „Domy”, 1962
Kontakt

powrót