Stanisław KOPYSTYŃSKI „Dom z przyłapem. Jarosław”

Stanisław KOPYSTYŃSKI  „Dom z przyłapem. Jarosław”
Author
Title
„Dom z przyłapem. Jarosław”
Details

akwatinta, 15,5 x 11,1 cm,
sygn. oł. p.d.: St. Kopystyński; oł. l.d.: „Dom z przyłapem” akw.

Cena:
650 zł

Malarz, grafik, pedagog, uczeń krakowskiej ASP w pracowni J. Malczewskiego i St. Dębickiego (1912-1923). Technik graficznych uczył się na lwowskich kursach L. Tyrowicza. Od 1934 był członkiem Związku Lwowskich Artystów Grafików. Brał udział w I wojnie światowej, po jej zakończeniu pracował jako nauczyciel w szkołach średnich w Krakowie i Jarosławiu. Po II wojnie związał się z Wrocławiem, gdzie założył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, oraz współpracował z E. Geppertem przy tworzeniu PWSSP. Od 1917 artysta brał udział w licznych wystawach w Krakowie, Lwowie i Warszawie, w 1924 miał we Lwowie wystawę indywidualną, a w latach 1950, 1955 i 1964 wystawy indywidualne we Wrocławiu. Malował portrety, pejzaże, martwe natury posługując się techniką olejna i akwarelową. Z technik graficznych początkowo uprawiał akwatintę i drzeworyt sztorcowy, prace z tego okresu przedstawiały zabytkową architekturę Jarosławia, prezentowana grafika pochodzi najprawdopodobniej z „Teki jarosławskiej” z lat 1932-1934.

Poz. 16466, „Dom z przyłapem. Jarosław” - kontakt

Stanisław KOPYSTYŃSKI  „Dom z przyłapem. Jarosław”
Kontakt

powrót