Ostatnio dodane:

 Jan Kanty GUMOWSKI:
Author
Title
„Głowa Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła Mariackiego”, 1929
Details
z teki „Kraków”, litografia barwna, 24,8 x 17,5 cm. Stan zachowania: niewielkie przedarcie papieru na krawędzi prawego, niezadrukowanego marginesu.(Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, s. 232, poz. 228).
Cena:
750 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 15875, grafika i fotografia - kontakt

    Walasse TING:
Author
Title
„Kolorowa abstrakcja”, 1973
Details
oryginalna litografia barwna, 38 x 56 cm, z portfolia wydanego przez Museum of Art, Carnegie Institute w związku z wystawą malarstwa Walasse Tinga, Sama Francisa i Joan Mitchell, Pittsburgh 1973, wydanie pierwsze i jedyne.
Cena:
880 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 15876, grafika i fotografia - kontakt

Wilhelm WACHTEL:
Author
Title
„Wieczór sederowy”, ok. 1936
Details
litografia , 53 x 43 cm, plansza: 60 x 44 cm, sygn. monogr. na kamieniu śr.d.: W. W., z teki „Pożegnanie z Golusem”, litografował H. Hederus, druk Artura Goldmana, Lwów, ok. 1936. (Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, ss. 290-291, poz. 574; J. Malinowski „Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku”, PWN, Warszawa, 2000, s. 98). Cena wywoławcza:
Cena:
750 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. PK 14642, grafika i fotografia - kontakt