Ostatnio dodane:

    Józef MEHOFFER:
Author
Title
„Pegaz i muzy”, 1905
Details
litografia pięciobarwna, okładka „Chimery”, listopad 1905, t. IX, z. 26, 14,3 x 18,1 cm, wym. karty: 25 x 19,5cm, sygn. na płycie p.d.: Józef Mehoffer 1899. Stan zachowania: z lewej strony papier lekko przedarty i podklejony.
Cena:
1 500 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 16530, grafika i fotografia - kontakt

    Jerzy HULEWICZ:
Author
Title
„Komendant. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego”, 1924
Details
drzeworyt, 11,8 x 9,2 cm, grafika zamieszczona w: „19 Marca 1924” Wirydarz literacki na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego, wydanie Związku Strzeleckiego w Grodnie, 1924, kierownictwo graficzne Emila Zegadłowicza, nakład 525 numerowanych egzemplarzy, egzemplarz nr 292.
Cena:
900 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt