Ostatnio dodane:

Tadeusz CIEŚLEWSKI syn:
Author
Title
„Brat Albert wśród ubogich na Małym Rynku w Krakowie”, 1936
Details
drzeworyt z książki Pii Górskiej „Brat Albert. Opowiadania na tle życia Brata Alberta”, wyd. „Verbum”, Warszawa, 1936, 13,5 x 9,5 cm. (Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, s. 220, poz. 159).
Cena:
380 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt

Tadeusz CIEŚLEWSKI syn:
Author
Title
„Artysta malarz Piwarski rysuje Brata Alberta na St. Mieście w Warszawie”, 1936
Details
drzeworyt z książki Pii Górskiej „Brat Albert. Opowiadania na tle życia Brata Alberta”, wyd. „Verbum”, Warszawa, 1936, 13,5 x 9,5 cm. (Lit.: M. Grońska „Grafika w książce, tece i albumie”, Ossolineum, 1994, s. 220, poz. 159).
Cena:
380 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt

:
Author
Title
10 AKWAFORT WG CLICHÉ-VERRE `ÓW BRUNONA SCHULZA, 1992
Details
10 akwafort Małgorzaty Leszczewskiej-Włodarskiej wg cliché-verre `ów Brunona Schulza z cyklu „Xięga Bałwochwalcza”. Edytor: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Nakład: 300 oznaczonych kompletów po 10 grafik każdy. Wszystkie grafiki numerowane i sygnowane przez autorkę. Prezentowane akwaforty opatrzone numerem: E.A. XIII.
Cena:
2 800 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt

Utagawa KUNIYOSHI:
Author
Title
„Spór przed bitwą pod Yashimą, 20 marca 1185. Daimotsu-no-ura sakaro ron no zu”, ok. 1849-1852
Details
drzeworyt barwny, lewa część tryptyku, 36,4 x 25 cm, sygn.: Ichiyiusai Kuniyoshi ga, czerwona pieczęć artysty kiri, wydawca: Tsujioka-ya Bunsuke. Stan zachowania: dr. ubytki w centrum kompozycji oraz przy lewym górnym narożniku. (źródło: www.kuniyoshiproject.com)
Cena:
1 400 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt

Jan KNOTHE (1912-1977), Stefan MICHALSKI :
Author
Title
„Las”, 1944
Details
z „Teki Leśnej” Koła Leśników w niemieckim oficerskim obozie jeńców wojennych Oflag II C – Woldenberg, drzeworyt, 17 x 13,6 cm, sygn. na klocku monogramem wiązanym p.d: MK; ołówkiem p.d.: Jan Knothe S Michalski.
Cena:
700 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. , grafika i fotografia - kontakt

Paweł STELLER:
Author
Title
„Chłapowo”, 1969
Details
drzeworyt, 19,8 x 24,7 cm, sygn. oł. p.d.: P. Steller 1969.; l.d. oł.: Drzeworyt - Chałapowo. Grafika reprodukowana w: „Paweł Steller. Życie i twórczość (1895-1974)”, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 2006, il. 157.
Cena:
600 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 14599, grafika i fotografia - kontakt