Ostatnio dodane:

:
Author
Title
„Wierzba nad rzeką”, 1954
Details
drzeworyt, 11,6 x 13,5 cm, sygn. nieczytelna i data oł. p.d.: 1954 Drzeworyt ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu.
Cena:
380 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 17019, grafika i fotografia - kontakt

 Bronisław STAPIŃSKI :
Author
Title
„Opera i Balet. Stanisław Moniuszko i Piotr Czajkowski”
Details
teka, 18 odbitek żelatynowo-srebrowych na papierze barytowym, wym. 24 x 34 cm, w l.d. narożniku nalepka (pismo maszynowe) z opisem sceny na fotografii, na odwrocie zdjęcia opatrzone są pieczęcią autora: Bronisław Stapiński / Artysta Fotografik / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Katowice, ul. Stanisława 8a / tel. 373-63 i pieczęcią firmy „Desa” Oddział Śląski, tekturowa teka z nalepką z tytułem i pieczęciami autora i „Desy”, wew. wykaz zdjęć znajdujących się w tece: 10 z oper Moniuszki i 10 z baletów Czajkowskiego. Stan zachowania: brak dwóch fotografii. *opłata droit de suite
Cena:
1 000 zł

grafika i fotografia - czytaj więcej

Poz. 14957, grafika i fotografia - kontakt