FIGURKA JAMNICZKA

 FIGURKA JAMNICZKA
Author
Title
FIGURKA JAMNICZKA
Details

porcelana, farby podszkliwne, model Theodora Kärnera (1884-1966), wys. 15 cm,
znak drukowany zielony: Rosenthal / Germany, pieczątka: handgemalt, wyciskana sygnatura rzeźbiarza: Th. Kärner , oraz numer 1247.
Niemcy, po 1957.

Cena:
700 zł

Poz. PK 12396, FIGURKA JAMNICZKA - kontakt

 FIGURKA JAMNICZKA
Kontakt

powrót