Zdzisław LACHUR „Rozstrzelanie rabinów”, 1961

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zdzisław LACHUR   „Rozstrzelanie rabinów”, 1961
Author
Title
„Rozstrzelanie rabinów”, 1961
Details

tusz, tempera, karton, 50,5 x 69 cm,
sygn. l. d.: Z. Lachur 61.
Na odwrocie autorski opis ołówkiem: 22 Z. Lachur / Rozstrzelanie rabinów / 69 x 50,5 / tusz tempera.
Stan zachowania: krawędzie kartonu w kilku miejscach uszkodzone.
Obraz z prywatnych zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
2 800 zł 

Malarz, rysownik, autor ilustracji książkowych, pionier w dziedzinie filmu rysunkowego. Studiował w krakowskiej ASP, w pierwszej połowie lat 50. pracował w Studiu Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955, w Międzynarodowej Wystawie „Getto” w Amsterdamie, 1961. W 1961 przenosi się z Katowic do Warszawy. Tematycznie twórczość artysty wiąże się w istotnym stopniu z jego postawą ideowo-moralną, piętnuje okrucieństwo faszyzmu (cykle zagłady getta i rozstrzelań), zwraca uwagę na dramat alkoholizmu, prostytucję. Lachur posługuje się dynamiczną, często drapieżną formą, której uproszczony rysunek i oszczędny kolor zbliża go do twórczości Picassa. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Martyrologii Żydów w Paryżu.

Poz. 11, „Rozstrzelanie rabinów”, 1961 - kontakt

Zdzisław LACHUR   „Rozstrzelanie rabinów”, 1961
Kontakt

powrót