Zdzisław LACHUR "Las"

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zdzisław LACHUR
Author
Title
"Las"
Details

tusz, akwarela, gwasz, papier, wym. w świetle passe-partout: 34,5 x 35 cm, arkusz papieru o nieregularnej formie, w dolnej partii podklejony, wym. arkusza: 41 x 40 cm, sygn. p. d.: Z. Lachur

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 400 zł 

Malarz, rysownik, autor ilustracji książkowych, pionier w dziedzinie filmu rysunkowego. Studiował w krakowskiej ASP, w pierwszej połowie lat 50. pracował w Studiu Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955, w Międzynarodowej Wystawie „Getto” w Amsterdamie, 1961. W 1961 przenosi się z Katowic do Warszawy. Tematycznie twórczość artysty wiąże się w istotnym stopniu z jego postawą ideowo-moralną, piętnuje okrucieństwo faszyzmu (cykle zagłady getta i rozstrzelań), zwraca uwagę na dramat alkoholizmu, prostytucję. Lachur posługuje się dynamiczną, często drapieżną formą, której uproszczony rysunek i oszczędny kolor zbliża go do twórczości Picassa. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Martyrologii Żydów w Paryżu.

Poz. 10, "Las" - kontakt

Zdzisław LACHUR
Kontakt

powrót