Zofia STRYJEŃSKA „15. Lelum z teki Bożki Słowiańskie”, 1918

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zofia STRYJEŃSKA  „15. Lelum z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Author
Title
„15. Lelum z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Details

autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP,
61,5 x 42,5 cm,
sygn. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu l. śr. monogramem z datą: ZS/1917 (w kartuszu); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera;
Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918, odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.
Stan zachowania: b. dr przedarcie papieru przy górnej krawędzi.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 600 zł 
Cena uzyskana:
13 000 zł

Praca z prywatnych zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Literatura: Maria Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1994, poz. 534;
„Warsztaty Krakowskie 1913-1926”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Marii Dziedzic, Wydawnictwo ASP Kraków, Kraków 2009, ss. 358-361;
Światosław Lenartowicz, „Zofia Stryjeńska”, Wydawnictwo BOSZ, 2018, ss. 94,95.

Teka „Bożki Słowiańskie” wydana przez Warsztaty Krakowskie w 1918 zawiera litografowaną tekturową okładkę oraz 15 tablic z przedstawieniami bożków słowiańskich.
W naszej ofercie zachowała się jedynie cześć frontowa okładki (61 x 45 cm), oraz 12 barwnych autolitografii (brak 3 tablic: 6. Swarog z Radogoszczy, 9. Wyrwas z Rugii, 11. Weles). Oto spis prezentowanych prac z naszej oferty: 1. Światowit, 2. Dziedzilia, 3. Radegast, 4. Trygław, 5. Pogoda, 7. Boh, 8. Marzanka, 10. Dydek, 12. Kupało (Słońce), 13. Lubin (Wilczek), 14. Cyca, 15. Lelum.
Tekę odbito w 10 egzemplarzach na papierze czerpanym i w 90 egzemplarzach na papierze zwykłym. Wszystkie 12 prezentowanych autolitografii to prace odbite na papierze czerpanym.

Poz. 64, „15. Lelum z teki Bożki Słowiańskie”, 1918 - kontakt

Zofia STRYJEŃSKA  „15. Lelum z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Kontakt

powrót