Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

14 MAJA 2022 - godz. 16.00

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I MAILOWEGO
TELEFON: 519 564 625; 32 253 99 22
E-MAIL: desamariacka5@gmail.com; salon11desa@gmail.com

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Władysław ŻURAWSKI : drzeworyt, 24,3 x 23,1 cm,
sygn. oł. p. d.: WŻurawski; monogramem na klocku  p. d.: ŻW; oł. l. d.: Złożenie Chrystusa do grobu (drzeworyt).
Stan zachowania: dr. pękniecie papieru przy prawej krawędzi. 
*opłata droit de suite 

REZERWACJA
Author
Title
„Złożenie Chrystusa do grobu”
Details
drzeworyt, 24,3 x 23,1 cm, sygn. oł. p. d.: WŻurawski; monogramem na klocku p. d.: ŻW; oł. l. d.: Złożenie Chrystusa do grobu (drzeworyt). Stan zachowania: dr. pękniecie papieru przy prawej krawędzi. *opłata droit de suite REZERWACJA
Cena wywoławcza:
800 zł 
Cena uzyskana:
Sprzedane

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Władysław ŻURAWSKI : drzeworyt, 24,7 x 20,5 cm,
sygn. oł. p. d.: WŻurawski; monogramem na klocku l. śr. i p. śr.: ŻW; oł. l. d.: Madonna z królikiem (drzeworyt).
Za powyższy drzeworyt artysta otrzymał srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie w Padwie w 1931. (I. Rylska „Katalog zbiorów grafiki tom I”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 1983, str. 199, poz. 640).
*opłata droit de suite
Author
Title
„Madonna z królikiem”
Details
drzeworyt, 24,7 x 20,5 cm, sygn. oł. p. d.: WŻurawski; monogramem na klocku l. śr. i p. śr.: ŻW; oł. l. d.: Madonna z królikiem (drzeworyt). Za powyższy drzeworyt artysta otrzymał srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie w Padwie w 1931. (I. Rylska „Katalog zbiorów grafiki tom I”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 1983, str. 199, poz. 640). *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
800 zł 
Cena uzyskana:
800 zł

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Henryk WANIEK : 

akwaforta, 32 x 22,8 cm,
niesygnowana.
Praca jest jedną z pięciu akwafort wspólnie tworzących  kompozycję zatytułowaną: „Zatarg między prawdą a fikcją”, w całości reprodukowaną w: „Oneiron. Ezoteryczny Krąg Artystów z Katowic. Katowice –Ratingen 2006”, wyd. KOS, Katowice 2007, il. s. 101.
*opłata droit de suite
Author
Title
„Zatarg między prawdą a fikcją”, ok. 1970
Details
akwaforta, 32 x 22,8 cm, niesygnowana. Praca jest jedną z pięciu akwafort wspólnie tworzących kompozycję zatytułowaną: „Zatarg między prawdą a fikcją”, w całości reprodukowaną w: „Oneiron. Ezoteryczny Krąg Artystów z Katowic. Katowice –Ratingen 2006”, wyd. KOS, Katowice 2007, il. s. 101. *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 400 zł 

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Jan NOWAK : linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
57,4 x 50 cm, sygn. oł. p. d.: Jan Nowak 1981 r.; oł. l. d.: Linoryt „Polowanie na głuszce”, monogramem na płycie p. d.: JN 1981.
Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach.
(„Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 173).
Author
Title
„Polowanie na głuszce”, 1981
Details
linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej, 57,4 x 50 cm, sygn. oł. p. d.: Jan Nowak 1981 r.; oł. l. d.: Linoryt „Polowanie na głuszce”, monogramem na płycie p. d.: JN 1981. Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach. („Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 173).
Cena wywoławcza:
2 000 zł 
Cena uzyskana:
2 600 zł

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Franz von STUCK : 
akwaforta, sucha igła, 28 x 23 cm, wym. arkusza: 50,5 x 36,5 cm,
sygn. oł. p. d.: Franz v. Stuck; na płycie l. d.: Franz Stuck; śr. d. na płycie tytuł: Forellenweiher.
Stan zachowania: liczne rdzawobrązowe przebarwienia (foxing), przedarcia na krawędziach arkusza.
Grafika z prywatnych zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Author
Title
„Forellenweiher”, ok. 1890
Details
akwaforta, sucha igła, 28 x 23 cm, wym. arkusza: 50,5 x 36,5 cm, sygn. oł. p. d.: Franz v. Stuck; na płycie l. d.: Franz Stuck; śr. d. na płycie tytuł: Forellenweiher. Stan zachowania: liczne rdzawobrązowe przebarwienia (foxing), przedarcia na krawędziach arkusza. Grafika z prywatnych zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Cena wywoławcza:
1 600 zł 

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zofia STRYJEŃSKA :  

autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP, 
61,5 x 42,5 cm,
sygn. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu l. g. monogramem z datą: ZS 1917 (w kartuszu); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera;
Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918, odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.
Stan zachowania: dr. ubytek i przedarcie papieru l. d.
Author
Title
„1. Światowit z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Details
autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP, 61,5 x 42,5 cm, sygn. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu l. g. monogramem z datą: ZS 1917 (w kartuszu); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera; Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918, odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie. Stan zachowania: dr. ubytek i przedarcie papieru l. d.
Cena wywoławcza:
1 200 zł 
Cena uzyskana:
6 500 zł

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zofia STRYJEŃSKA :  
autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP,  
60 x 42,5 cm,
sygn. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu p. g. monogramem z datą: ZS 1917 (nad  kartuszem); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera;
Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918 r., odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.
*opłata droit de suite
Author
Title
„2. Dziedzilia z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Details
autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP, 60 x 42,5 cm, sygn. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu p. g. monogramem z datą: ZS 1917 (nad kartuszem); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera; Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918 r., odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie. *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 600 zł 
Cena uzyskana:
5 000 zł

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt

Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022

Zofia STRYJEŃSKA : 
autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP, 
62,5 x 42,5 cm,
sygn. ołówkiem p. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu l. g. monogramem z datą: ZS 1917 (nad kartuszem); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera;
Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918, odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie.
Stan zachowania: dr. przedarcie papieru przy górnej krawędzi.
*opłata droit de suite
Author
Title
„3. Radegast z teki Bożki Słowiańskie”, 1918
Details
autolitografia barwna, papier czerpany ze znakiem wodnym SFP, 62,5 x 42,5 cm, sygn. ołówkiem p. d.: Z. Stryjeńska; na kamieniu l. g. monogramem z datą: ZS 1917 (nad kartuszem); na odwrocie ołówkiem nieczytelne nazwisko kolekcjonera; Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, Kraków, 1918, odbito w Zakładzie Litograficznym Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie. Stan zachowania: dr. przedarcie papieru przy górnej krawędzi. *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 600 zł 
Cena uzyskana:
9 000 zł

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 201 - 14. 05. 2022 - kontakt