Jan WAŁACH „Cztery pary w tańcu”, 1943

Aukcja nr 196 - 23. 10. 2021

Jan WAŁACH  „Cztery pary w tańcu”, 1943
Author
Title
„Cztery pary w tańcu”, 1943
Details

drzeworyt, 12,4 x 34,2 cm;
sygn. ołówkiem p.d.: Jan Wałach.
Grafika reprodukowana w: „Jan Wałach artysta malarz z Istebnej”, 1998, tabl. XVII.
Drzeworyt ze zbiorów doc. Józefa Ligęzy (1910-1972), wybitnego etnografa, folklorysty, zbieracza śląskich pieśni ludowych, w latach 1963-1972 dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 000 zł 

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u Mehoffera, Fałata, Ruszczyca, skąd udał się na dwuletnie stypendium do Paryża. Po powrocie osiadł w rodzinnej Istebnej, z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, prozaicznych zdarzeń codziennych. Drzeworyty artysty opracowane są z dużą starannością tak pod względem rysunku jak i kompozycji.

Poz. 69, „Cztery pary w tańcu”, 1943 - kontakt

Jan WAŁACH  „Cztery pary w tańcu”, 1943
Kontakt

powrót