Juliusz KOSSAK „Cesarz Napoleon III z żoną Eugenią na polowaniu”

Aukcja nr 196 - 23. 10. 2021

Juliusz KOSSAK  „Cesarz Napoleon III z żoną Eugenią na polowaniu”
Author
Title
„Cesarz Napoleon III z żoną Eugenią na polowaniu”
Details

szkic ołówkiem, papier (ze względu na rozległe uszkodzenia papier zdublowany na bibułkę japońską), 43,5 x 33 cm,
u dołu z lewej potwierdzenie autentyczności przez Wojciecha Kossaka: Oryginalny rysunek mojego / ś.p. Ojca Juliusza do obrazu / Ces. Napoleon III z c. Eugenią / na polowaniu. Obraz olejny (?) / (tekst nieczytelny) w mojem posiadaniu / Wojciech Kossak
Stan zachowania: szkic po konserwacji.

Cena wywoławcza:
3 800 zł 
Cena uzyskana:
Sprzedane

Malarz, rysownik, ilustrator, ojciec Wojciecha Kossaka. W latach 1842-1844 studiował prawo na uniwersytecie lwowskim i jednocześnie uczył się rysunku u Jana Maszkowskiego. Do 1850 podróżował po wschodnich kresach Polski, studiując rodzimy krajobraz i odwiedzając dwory szlacheckie, gdzie miał sposobność obserwować życie lokalnego ziemiaństwa. W tym czasie poznał Piotra Michałowskiego. W latach 1853-1855 mieszkał w Warszawie, tu zaprzyjaźnił się z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim, H. Pillatim i J. Szermentowskim. Z Warszawy wyjechał na 5 lat do Paryża, gdzie poznał twórczość Horacego Verneta. Po powrocie do Warszawy w 1860 kierował działem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego, był członkiem Komitetu TZSP. Lata 1868-1869 spędził w Wiedniu i Monachium, gdzie 10 miesięcy studiował w pracowni Franza Adama. W 1869 zamieszkał na stałe w Krakowie aktywnie uczestnicząc w życiu publicznym i artystycznym miasta. Był wybitnym akwarelistą, swój nieprzeciętny talent rozwijał obserwując naturę i wykorzystując temperament i wyobraźnię. Malował sceny batalistyczne, historyczne i rodzajowe. Najważniejszym motywem w jego twórczości był koń, malowany ze znawstwem i zamiłowaniem. Poza malarstwem wykonywał rysunki i ilustracje do książek, czasopism i kalendarzy.

Poz. 45, „Cesarz Napoleon III z żoną Eugenią na polowaniu” - kontakt

Juliusz KOSSAK  „Cesarz Napoleon III z żoną Eugenią na polowaniu”
Kontakt

powrót