Jan NOWAK „Szalony wyścig”, 1985

Aukcja nr 187 - 10. 10. 2020

Jan NOWAK „Szalony wyścig”, 1985
Author
Title
„Szalony wyścig”, 1985
Details

linoryt, 3/3, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej, 51,8 x 57,5 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 1985 r.; oł. l.d.: „Szalony wyścig” Linoryt 3/3; na płycie p.d.: J.N. 985 r.
Prezentowa grafika jest reprodukowana w: „Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 177.
1 600 zł

Cena wywoławcza:
1 600 zł 
Cena uzyskana:
4 600 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

Poz. 55, „Szalony wyścig”, 1985 - kontakt

Jan NOWAK „Szalony wyścig”, 1985
Kontakt

powrót