Jerzy POGORZELSKI „Kościół w Mstowie”, ok. 1971

Aukcja nr 187 - 10. 10. 2020

Jerzy POGORZELSKI  „Kościół w Mstowie”, ok. 1971
Author
Title
„Kościół w Mstowie”, ok. 1971
Details

olej, płótno, 59,5 x 79,5 cm,
sygn. p.d.: Pogorzelski.
Na odwrocie napis flamastrem: 102 / W. 2006 / 59,5 x 79 / Kościół w Mstowie, oraz sygnatura autora i dwa stemple z herbem Krzywda, pod nimi napis: Artysta Malarz / Jerzy Pogorzelski, oraz nalepka z oznaczeniami i pieczęciami Urzędu Konserwatorskiego z 1971.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
5 600 zł 
Cena uzyskana:
Sprzedane

Malarz, urodzony w Kulbakach koło Grodna, w latach 1947-1953 kształcił się w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Mińsku, w pracowni prof. Suchowierchowa (dyplom w 1953). W 1958 na podstawie umowy o repatriacji Polaków przyjechał do kraju i osiadł w Częstochowie. Był członkiem ZPAP i Associacion Internationale des Arts Plastiques. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą, uczestniczył w ponad 70 wystawach zbiorowych. Jest autorem pejzaży, martwych natur, portretów. „Kolor, przede wszystkim kolor ma dla mnie znaczenie. Zawsze zresztą fascynowali mnie impresjoniści. To jest mówiło się w środowisku stara, przebrzmiała historia, ale ja nigdy nie uganiałem się za modą i doszedłem do wniosku, że mimo wszystko, mimo chwil załamań , trzeba pozostać wiernym sobie”. („Pamięć i obraz. Jerzy Pogorzelski malarstwo i rysunek", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2007, ss. 15, 95).

Poz. 10, „Kościół w Mstowie”, ok. 1971 - kontakt

Jerzy POGORZELSKI  „Kościół w Mstowie”, ok. 1971
Kontakt

powrót