„Młody chasyd”

Aukcja nr 179 - 19.10.2019

„Młody chasyd”
Author
Title
„Młody chasyd”
Details

tusz, akwarela, gwasz, papier, 42 x 30,3 cm,
sygn. l.d.: Z. Lachur

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
1 200 zł 

Malarz, rysownik, autor ilustracji książkowych, pionier w dziedzinie filmu rysunkowego. Studiował w krakowskiej ASP, w pierwszej połowie lat 50. pracował w Studiu Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955, w Międzynarodowej Wystawie „Getto” w Amsterdamie, 1961. W 1961 przenosi się z Katowic do Warszawy. Tematycznie twórczość artysty wiąże się w istotnym stopniu z jego postawą ideowo-moralną, piętnuje okrucieństwo faszyzmu (cykle zagłady getta i rozstrzelań), zwraca uwagę na dramat alkoholizmu, prostytucję. Lachur posługuje się dynamiczną, często drapieżną formą, której uproszczony rysunek i oszczędny kolor zbliża go do twórczości Picassa. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Martyrologii Żydów w Paryżu.

Poz. 49, „Młody chasyd” - kontakt

„Młody chasyd”
Kontakt

powrót