Aukcja nr 179 - 19.10.2019

19 października 2019 - godz. 16.00
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4

Zapraszamy na wystawę przedaukcyjną w salonie Desy w Katowicach przy ul. Mariackiej 5
czynną w dniach 14 do 18 października w godz. 10.30 – 18.00
oraz w dniu aukcji w godz. 10.30 – 15.00.

Aukcja nr 179 - 19.10.2019

Jerzy RUPNIEWSKI: 
akwarela, gwasz, papier, 71 x 102 cm,
sygn. p.d.: J. Rupniewski 37.
(Papier podobrazia został przez malarza wycięty  w partii okna odsłaniając widok na znajdujący się za nim pejzaż miejski).
Na odwrocie napis flamastrem: Jerzy Rupniewski 1937 / Salonik 100V70.
*opłata droit de suite
Author
Title
„Wnętrze saloniku ze sztalugą”, 1937
Details
akwarela, gwasz, papier, 71 x 102 cm, sygn. p.d.: J. Rupniewski 37. (Papier podobrazia został przez malarza wycięty w partii okna odsłaniając widok na znajdujący się za nim pejzaż miejski). Na odwrocie napis flamastrem: Jerzy Rupniewski 1937 / Salonik 100V70. *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
2 200 zł 
Cena uzyskana:
2 200 zł

Poz. , Aukcja nr 179 - 19.10.2019 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 179 - 19.10.2019 - kontakt

Aukcja nr 179 - 19.10.2019

Jerzy DUDA-GRACZ: olej, płyta paździerzowa, 22,5 x 18 cm,
sygn. l.d.: Duda Gracz.
Na odwrocie drukowana naklejka autorska z tekstem flamastrem: Pejzaż z Brzegów – 2 / olej, pł. paździerzowa / 22,5 x 18 cm / Duda Gracz / 1977 / (ołówkiem) 05. 2001 werniks.
*opłata droit de suite
Author
Title
„Pejzaż z Brzegów - 2”, 1977
Details
olej, płyta paździerzowa, 22,5 x 18 cm, sygn. l.d.: Duda Gracz. Na odwrocie drukowana naklejka autorska z tekstem flamastrem: Pejzaż z Brzegów – 2 / olej, pł. paździerzowa / 22,5 x 18 cm / Duda Gracz / 1977 / (ołówkiem) 05. 2001 werniks. *opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
11 500 zł 
Cena uzyskana:
26 000 zł

Poz. , Aukcja nr 179 - 19.10.2019 - czytaj więcej

Poz. , Aukcja nr 179 - 19.10.2019 - kontakt