Leon WYCZÓŁKOWSKI „Szymon Tatar. Głowa górala z fajką”, 1906

Aukcja nr 169 - 12.05.2018

Leon WYCZÓŁKOWSKI   „Szymon Tatar. Głowa górala z fajką”, 1906
Author
Title
„Szymon Tatar. Głowa górala z fajką”, 1906
Details

miękki werniks, ruletka, stan II, 27,9 x 30,5 cm; 36 x 41,2 (papier),
sygn. oł. p.d.: LWyczół 906.
Na odwrocie napis ołówkiem: Leon Wyczółkowski / Góral 20 rs / (Szymon Tatar), oraz napis ołówkiem w języku niemieckim: Vrm Guten (napis nieczytelny).

W Kolekcji Grafiki Polskiej Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się odbitka prezentowanej grafiki (nr inwentarza: Gr.Pol.5484) - z podpisem i datą: LWyczół 906, oraz z podobnym napisem na odwrocie – opatrzona informacją, że jest to odbitka stanu drugiego. W kolekcji muzeum znajduje się również odbitka stanu pierwszego (Gr.Pol.4813).
(Źródło:http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=33031&show_nav=true&full_screen=true#).
Grafika reprodukowana m. in. w: Maria Twarowska „Leon Wyczółkowski”, Auriga, Warszawa 1962, il. 64.

Cena wywoławcza:
3 400 zł 
Cena uzyskana:
7 200 zł

Szymon Tatar starszy, znany jako Szymek Czarny (1828-1913), przewodnik tatrzański, jeden z głównych przewodników ks. Józefa Stolarczyka i Tytusa Chałubińskiego. Tatry poznał jako kłusownik. Jako przewodnik towarzyszył Wyczółkowskiemu w wyprawie, prawdopodobnie w 1904, podczas której powstał wielki cykl pejzaży tatrzańskich. Artysta wykonał wiele portretów Szymona Tatara, najwięcej powstało w latach 1904, 1906, 1907. W latach 1905-1908 Wyczółkowski opracował portrety górala w technikach graficznych – miękkim werniksie, ruletce, radełku, akwaforcie suchej igle i litografii.
(K. Kulig-Janarek, W. Milewska „Leon Wyczółkowski 1852-1936. W 150. rocznicę urodzin artysty”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, 2003, ss. 164-165).

Poz. 53, „Szymon Tatar. Głowa górala z fajką”, 1906 - kontakt

Leon WYCZÓŁKOWSKI   „Szymon Tatar. Głowa górala z fajką”, 1906
Kontakt

powrót