Jan NOWAK „Kłusownicy na bażanty”, 1976

Aukcja nr 169 - 12.05.2018

 Jan NOWAK  „Kłusownicy na bażanty”, 1976
Author
Title
„Kłusownicy na bażanty”, 1976
Details

linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
53,5 x 60,3 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 1976 r.; oł. l.d.: Linoryt „Kłusownicy na bażanty”, oraz monogramem na płycie l.g.: J No 1976.
Prezentowany linoryt, z informacją „wł. autora”, jest reprodukowany w: „Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 169).

Cena wywoławcza:
1 600 zł 
Cena uzyskana:
4 600 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

Poz. 62, „Kłusownicy na bażanty”, 1976 - kontakt

 Jan NOWAK  „Kłusownicy na bażanty”, 1976
Kontakt

powrót