Józef GAJZLER „Stary szyb”

Aukcja nr 164 - 21.10.2017

Józef GAJZLER „Stary szyb”
Author
Title
„Stary szyb”
Details

olej, płótno, 49,5 x 59,5 cm,
sygn. l.d.: J. Gajzler.
Na odwrocie autorski opis: Gajzler / 49/75 / Stary szyb / rys. z natury, oraz naklejka z nieczytelnym tekstem maszynowym, wypełniona tekstem długopisem: Józef Gajzler / 40-303 Katowice / Lenina 28 / 12. II. 1945 / operator / zawodowe / stary szyb / olej 60 x 50 cm.

Cena wywoławcza:
2 000 zł 
Cena uzyskana:
Sprzedane

Członek Grupy Janowskiej, od 1974 uczestniczył w zajęciach sekcji plastycznej ZDK kopalni „Wieczorek”. Był kierowcą, pracował jako hutnik. Tematem jego prac są najczęściej motywy architektoniczne śląskich miast, oraz malowane podczas wakacji górskie pejzaże.
(Lit.: „Barwy Śląska. Katalog wystawy malarstwa nieprofesjonalnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia z Rudy Śląskiej”, IV Festiwal Nauki, Warszawa, 2000, s. 24)

Poz. 9. , „Stary szyb” - kontakt

Józef GAJZLER „Stary szyb”
Kontakt

powrót