Julian FAŁAT „Pejzaż zimowy z okolic Nieświeża”

Aukcja nr 164 - 21.10.2017

Julian FAŁAT „Pejzaż zimowy z okolic Nieświeża”
Author
Title
„Pejzaż zimowy z okolic Nieświeża”
Details

akwarela, gwasz, tektura, 35 x 71 cm,
sygn. p.d.: JFałat Nieśwież.
Na odwrocie napis ołówkiem: Zapłacono / 3 / VIII 29.

Cena wywoławcza:
45 000 zł 
Cena uzyskana:
51 000 zł

„W 1886 roku wielką rolę w moim życiu miał odegrać Nieśwież, stolica magnackiego rodu Radziwiłłów (…)”, tak w swoich pamiętnikach artysta opisuje początek swych przyjazdów do radziwiłłowskiej siedziby, gdzie malarskie relacje z zimowych polowań miały uczynić go mistrzem zimowego krajobrazu. Fałat wielokrotnie wracał do Nieświeża, a motywy z polowań w nieświeskim pejzażu podejmował latami. Malownicze zimy i zawiązane tam przyjaźnie pozostały w pamięci artysty na zawsze. „ Tymi latami studiów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy”.
(„Julian Fałat. Pamiętniki”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 1987, ss. 139, 162)

Poz. 30., „Pejzaż zimowy z okolic Nieświeża” - kontakt

Julian FAŁAT „Pejzaż zimowy z okolic Nieświeża”
Kontakt

powrót