Józef GAJZLER „Kościół św. Anny w Nikiszowcu”

Aukcja nr 164 - 21.10.2017

Józef GAJZLER „Kościół św. Anny w Nikiszowcu”
Author
Title
„Kościół św. Anny w Nikiszowcu”
Details

olej, płótno, 50 x 60,5 cm,
sygn. p.d.: J. Gajzler.
Na odwrocie napis czerwona farbą: Z.D.K. / NR. 8.

Cena wywoławcza:
1 800 zł 

Członek Grupy Janowskiej, od 1974 uczestniczył w zajęciach sekcji plastycznej ZDK kopalni „Wieczorek”. Był kierowcą, pracował jako hutnik. Tematem jego prac są najczęściej motywy architektoniczne śląskich miast, oraz malowane podczas wakacji górskie pejzaże.
(Lit.: „Barwy Śląska. Katalog wystawy malarstwa nieprofesjonalnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia z Rudy Śląskiej”, IV Festiwal Nauki, Warszawa, 2000, s. 24)

Poz. 8. , „Kościół św. Anny w Nikiszowcu” - kontakt

Józef GAJZLER „Kościół św. Anny w Nikiszowcu”
Kontakt

powrót