Stanisław GADOMSKI „Górnicy w łaźni”, ok. 1970

Aukcja nr 164 - 21.10.2017

Stanisław GADOMSKI „Górnicy w łaźni”, ok. 1970
Author
Title
„Górnicy w łaźni”, ok. 1970
Details

fotografia czarno-biała, papier, 50 x 40 cm.
Fotografia (opatrzona tytułem „W górniczej łaźni”) reprodukowana m. in. w: „Stanisław Gadomski w 80. rocznicę urodzin. Dawne i nowe kserofotografie”, ZPAP, Oddział Katowicki, galeria „art nowa 2”, 2009.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
500 zł 
Cena uzyskana:
900 zł

Fotograf, grafik i rysownik, w latach 1950-1954 studiował w krakowskiej ASP , dyplom u prof. Ludwika Gardowskiego. Od 1954 był członkiem ZPAP, od lat sześćdziesiątych członkiem Grupy Zagłębie. Jako grafik i fotoreporter współpracował ze śląskimi wydawnictwami prasowymi: „Trybuną Robotniczą” i „Panoramą”. W „Panoramie” przez 20 lat kierował działem fotograficznym. Poza fotografią uprawiał drzeworyt i rysunek. Jest autorem zdjęć do licznych książek, publikował wiele materiałów popularyzujących sztukę i kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem cykli poświęconych etnografii. Najliczniejszą kolekcję prac Stanisława Gadomskiego mają w swoich zbiorach Muzeum Miejskie w Tychach i Muzeum Śląskie w Katowicach.

Poz. 59., „Górnicy w łaźni”, ok. 1970 - kontakt

Stanisław GADOMSKI „Górnicy w łaźni”, ok. 1970
Kontakt

powrót