Stefan ŻECHOWSKI „Akt”, 1939

Aukcja nr 164 - 21.10.2017

Stefan ŻECHOWSKI  „Akt”, 1939
Author
Title
„Akt”, 1939
Details

olej, sklejka, 48,5 x 41 cm,
sygn. monogramem p.d.: S Z / 39.

  • opłata droit de suite
Cena wywoławcza:
8 800 zł 

Malarz, uczeń Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, członek Szczepu Rogate Serce. Brał udział we wszystkich wystawach ugrupowania. Wykonywał ilustracje do dzieł literackich, m.in. Mickiewicza, Leśmiana, Kasprowicza, a także do „Motorów” Emila Zegadłowicza.

Poz. 43., „Akt”, 1939 - kontakt

Stefan ŻECHOWSKI  „Akt”, 1939
Kontakt

powrót