Paweł WRÓBEL „Targ”, 1955

Aukcja nr 155 - 15.10.2016

Paweł WRÓBEL „Targ”, 1955
Author
Title
„Targ”, 1955
Details

olej, sklejka, 35,7 x 45 cm.
Na odwrocie ołówkiem: luty 1957 r., oraz autorska naklejka z pismem maszynowym, wypełniona tekstem atramentem: Metryczka / Wróbel Paweł / Targ / Zawód Górnik / Wiek 42 / Adres zamieszk. Szopienice 4 / Górna 4 / Nazwa zakładu pracy Kop / „Wieczorek” / 200 zł.

Cena wywoławcza:
4 000 zł 
Cena uzyskana:
5 500 zł

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi kominami, hałdami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.
Reprodukcja bardzo podobnej kompozycji, zatytułowanej „Targ na kapustę”, 1950, ze zbiorów Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu, została zamieszczona w artykule Marii Żywirskiej „Twórczość plastyczna górników”, cz. III, Polska Sztuka Ludowa, 1951, nr 4-5, s. 143, ryc. 13.

Poz. 1, „Targ”, 1955 - kontakt

Paweł WRÓBEL „Targ”, 1955
Kontakt

powrót