Paweł WRÓBEL „Rybiarka”

Aukcja nr 155 - 15.10.2016

Paweł WRÓBEL „Rybiarka”
Author
Title
„Rybiarka”
Details

tempera, karton, 50 x 34,7 cm,
sygn. p.d.: Wróbel.
Na odwrocie autorska naklejka z tekstem pismem maszynowym: „Rybiarka” / Wróbel Paweł / Szopienice / ul. Obrońców Pokoju 33.

Cena wywoławcza:
3 400 zł 
Cena uzyskana:
3 800 zł

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi kominami, hałdami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.
W lecie 1950 artysta spędził swoje pierwsze wakacje nad polskim morzem, reprodukcja bardzo podobnej kompozycji, zatytułowanej „Rybaczka”. Sierpień 1950, ze zbiorów Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu, została zamieszczona w artykule Marii Żywirskiej „Twórczość plastyczna górników”, cz. III, Polska Sztuka Ludowa, 1951, nr 4-5, s. 144, ryc. 14.
Prezentowany obraz będzie reprodukowany w planowanym przez Muzeum Śląskie albumie „Kronika przedmieść. Malarstwo Pawła Wróbla”.

Poz. 2, „Rybiarka” - kontakt

Paweł WRÓBEL „Rybiarka”
Kontakt

powrót