Paweł STOLORZ „Miasto Szopienice”, 1956

Aukcja nr 155 - 15.10.2016

Paweł STOLORZ „Miasto Szopienice”, 1956
Author
Title
„Miasto Szopienice”, 1956
Details

akwarela, karton, 41,5 x 62 cm,
sygnatura i opis autorski ołówkiem na odwrocie: Stolorz Paweł Szopienice Wieczorka 11 / lat 62. Hutnik / T. p. M. Szopienice / 1956 r. Naklejka autorska pismem maszynowym: „Miasto Szopienice” / Stolorz Paweł / Szopienice / ul. Wieczorka nr. 11.

Cena wywoławcza:
2 000 zł 
Cena uzyskana:
3 300 zł

Malarz urodzony w Szopienicach, przedstawiciel sztuki nieprofesjonalnej, od 18 roku życia związany z górnictwem. W czasie I wojny walczył jako żołnierz pruskiej armii we Francji. Po powrocie do kraju pracował jako kowal w szopienickiej hucie cynku. Malarstwem zainteresował się pod wpływem Pawła Wróbla i Grupy Janowskiej, której członkiem pozostał aż do śmierci. Malował prawie wyłącznie motywy pejzażu śląskiego, wiernie rejestrując otaczającą go rzeczywistość, szczególnie tę z bliskich mu Szopienic.
(„Sztuka Pogranicza. Między etnosztuką a sztuką akademicką”, katalog zbiorów Muzeum Śląskiego, opracowała Maria Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 192)

Poz. 6, „Miasto Szopienice”, 1956 - kontakt

Paweł STOLORZ „Miasto Szopienice”, 1956
Kontakt

powrót