Zdzisław LACHUR „Chrystus frasobliwy”, 1986

Aukcja nr 155 - 15.10.2016

Zdzisław LACHUR „Chrystus frasobliwy”, 1986
Author
Title
„Chrystus frasobliwy”, 1986
Details

technika własna, płyta, 70 x 84,5 cm,
sygn. l.d.: Z. Lachur 86.
Na odwrocie napis flamastrem: Z. Lachur `86.
Na odwrocie drukowana naklejka Galerie Kaschenbach Trier Fleischstr. 50.

Cena wywoławcza:
2 000 zł 

Malarz, rysownik, autor ilustracji książkowych, pionier w dziedzinie filmu rysunkowego. Studiował w krakowskiej ASP, w pierwszej połowie lat 50. pracował w Studiu Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955, w Międzynarodowej Wystawie „Getto” w Amsterdamie, 1961. W 1961 przenosi się z Katowic do Warszawy. Tematycznie twórczość artysty wiąże się w istotnym stopniu z jego postawą ideowo-moralną, piętnuje okrucieństwo faszyzmu (cykle zagłady getta i rozstrzelań), zwraca uwagę na dramat alkoholizmu, prostytucję. Lachur posługuje się dynamiczną, często drapieżną formą, której uproszczony rysunek i oszczędny kolor zbliża go do twórczości Picassa. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Martyrologii Żydów w Paryżu.

Poz. 11, „Chrystus frasobliwy”, 1986 - kontakt

Zdzisław LACHUR „Chrystus frasobliwy”, 1986
Kontakt

powrót