Paweł STOLORZ „Budowa mostu kolejowego w Szopienicach”, 1959

Aukcja nr 146 - 10.10.2015

Paweł STOLORZ „Budowa mostu kolejowego w Szopienicach”, 1959
Author
Title
„Budowa mostu kolejowego w Szopienicach”, 1959
Details

akwarela, karton, 41,5 x 61,5 cm,
sygnatura i opis autorski na odwrocie atramentem: Teren / budowa Mostu kolejowego / w Szopienicach / fiz r la 65. Stolorz Paweł / Szopienice / ul. Wieczorka N 11.

Cena wywoławcza:
1 700 zł 
Cena uzyskana:
3 000 zł

Malarz urodzony w Szopienicach, przedstawiciel sztuki nieprofesjonalnej, od 18 roku życia związany z górnictwem. W czasie I wojny walczył jako żołnierz pruskiej armii we Francji. Po powrocie do kraju pracował jako kowal w szopienickiej hucie cynku. Malarstwem zainteresował się pod wpływem Pawła Wróbla i Grupy Janowskiej, której członkiem pozostał aż do śmierci. Malował prawie wyłącznie motywy pejzażu śląskiego, wiernie rejestrując otaczającą go rzeczywistość, szczególnie tę z bliskich mu Szopienic.
(Lit.:„Sztuka Pogranicza. Miedzy etnosztuką a sztuką akademicką”, katalog zbiorów Muzeum Śląskiego, opracowała Maria Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 192)

Poz. 10, „Budowa mostu kolejowego w Szopienicach”, 1959 - kontakt

Paweł STOLORZ „Budowa mostu kolejowego w Szopienicach”, 1959
Kontakt

powrót