Józef GAJZLER „Szkolne boisko”

Aukcja nr 143 - 09.05.2015

Józef GAJZLER „Szkolne boisko”
Author
Title
„Szkolne boisko”
Details

olej, płótno, 69 x 84,5 cm,
sygn. p.d.: J. Gajzler.
Na odwrocie fragment nieczytelnej naklejki.

Cena wywoławcza:
2 000 zł 

Członek Grupy Janowskiej, od 1974 uczestniczył w zajęciach sekcji plastycznej ZDK kopalni „Wieczorek”. Był kierowcą, pracował jako hutnik. Tematem jego prac są najczęściej motywy architektoniczne śląskich miast, oraz malowane podczas wakacji górskie pejzaże.
(Lit.: „Barwy Śląska. Katalog wystawy malarstwa nieprofesjonalnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia z Rudy Śląskiej”, IV Festiwal Nauki, Warszawa, 2000, s. 24)

Poz. 4, „Szkolne boisko” - kontakt

Józef GAJZLER „Szkolne boisko”
Kontakt

powrót