Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie”, 1989

Aukcja nr 128 - 26.10.2013

Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie”, 1989
Author
Title
„Chata Androsa w Janowie”, 1989
Details

olej, płótno, 54 x 73 cm,
sygn. l.d.: E. Gawlik / 1982
Na odwrocie naklejka długopisem: Tyt: „Chata Androsa” w Janowie / Wym: 54,5 x 73,5 cm / Tech: Olej na płótnie / Wyk: Ewald Gawlik 1989.

Cena wywoławcza:
5 400 zł 
Cena uzyskana:
13 000 zł

Malarz i cieśla górniczy. Przed wojną uczył się rysunku u Pawła Stellera oraz malarstwa i rysunku w prywatnej szkole Cz. Rzepińskiego. Był członkiem koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”, a od 1974 członkiem śląskiego oddziału ZPAP. Tematami jego prac są sceny rodzajowe na tle śląskiego pejzażu, martwe natury, krajobrazy górniczych osiedli w Giszowcu, Nikoszowcu i Janowie. Z Janowem Gawlik związany był rodzinnie, stąd pochodził jego dziadek, jednak janowskich pejzaży pozostawił stosunkowo niewiele.
Motyw chaty Androsa pojawia się także w innych kompozycjach – „Chata Androsa w Janowie Miejskim” (DESA Katowice, aukcja 124, poz. 1, 18.05.2013), oraz „Orka, Janów Miejski” (H. Gerlich, J. Lipońska-Sajdak, J. Pawlas-Kos „Ewald Gawlik”, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 2002, ss. 53-54, il. s. 111).

Poz. 6, „Chata Androsa w Janowie”, 1989 - kontakt

Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie”, 1989
Kontakt

powrót