Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie Miejskim”, 1982

Aukcja nr 124 - 18.05.2013

Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie Miejskim”, 1982
Author
Title
„Chata Androsa w Janowie Miejskim”, 1982
Details

olej, płótno, 32 x 41,5 cm, sygn. p.d.: E. Gawlik 82.
Na odwrocie dedykacja tuszem: „Miłej Pani Doktor / Krystynie Buschmann / z wdzięcznością od pacjentki Elfrydy Gawlik”, oraz autorski opis tuszem: „Chata Androsa” w Janowie miejs. / wyk. Ewald Galik / 1982.

Cena wywoławcza:
5 500 zł 
Cena uzyskana:
8 200 zł

Malarz i cieśla górniczy. Przed wojną uczył się rysunku u Pawła Stellera oraz malarstwa i rysunku w prywatnej szkole S. Rzepińskiego. Był członkiem koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”, a od 1974 członkiem śląskiego oddziału ZPAP. Tematami jego prac są sceny rodzajowe na tle śląskiego pejzażu, martwe natury, krajobrazy górniczych osiedli w Giszowcu, Nikoszowcu i Janowie. Z Janowem Gawlik związany był rodzinnie, stąd pochodził jego dziadek, jednak janowskich pejzaży pozostawił stosunkowo niewiele. Motyw chaty Androsa, z zagonami na pierwszym planie i kopalnianymi kominami w tle, pojawia się także w innej kompozycji – „Orka, Janów Miejski”. W obydwu obrazach nawiązuje do realiów robotniczo-chłopskich - świata, który pragnął swoją twórczością ocalić od zapomnienia.
Lit.: H. Gerlich, J. Lipońska-Sajdak, J. Pawlas-Kos „Ewald Gawlik”, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 2002, ss. 53-54, il. s. 111.

Poz. 1, „Chata Androsa w Janowie Miejskim”, 1982 - kontakt

Ewald GAWLIK „Chata Androsa w Janowie Miejskim”, 1982
Kontakt

powrót